Tag: tàn phế

Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi: Thông tin cần biết

Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi là tình trạng phần trên chỏm xương đùi...