Tag: Lupus ban đỏ dạng đĩa

Lupus ban đỏ dạng đĩa: Triệu chứng, chẩn đoán, điều trị

Lupus ban đỏ dạng đĩa là một thể bệnh của Lupus da. Bệnh xảy ra...