Tag: xương

Xương: Thành phần, cấu tạo và chức năng của xương người

Xương là là một phần của bộ xương người, được cấu tạo từ các mô cứng...

Bàn chân: Cấu tạo, chức năng và cách thức hoạt động

Bàn chân là điểm thấp nhất của cơ thể người với mục đích thực hiện...