Tag: tê liệt chân

Hội chứng chùm đuôi ngựa (Cauda equina Syndrome)

Hội chứng chùm đuôi ngựa là tình trạng tổn thương bó dây thần kinh bên...