Tag: ngón tay

Bàn tay – Cấu tạo, chức năng và cách hoạt động

Bàn tay là một trong những bộ phận quan trọng nhất của con người, nằm...