Tag: gãy xương không hoàn toàn

Gãy xương: Nguyên nhân, dấu hiệu, chẩn đoán và điều trị

Gãy xương thể hiện cho tình trạng một hoặc nhiều phần của xương bị gãy...