Tag: chất cản quang

Chụp X-quang là gì? Có hại không? Điều cần biết

Chụp X-quang là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh được sử dụng phổ biến...

Chụp cắt lớp vi tính (CT) là gì? Thông tin cần biết

Chụp cắt lớp vi tính (CT) là một kỹ thuật chẩn đoán có khả năng...