Hợp tác

TradiMec Dẫn Đầu Nghiên Cứu, Ứng Dụng YHCT Điều Trị Xương Khớp

TradiMec Dẫn Đầu Nghiên Cứu, Ứng Dụng YHCT Điều Trị Xương Khớp

Ngày càng nhiều bệnh nhân gặp vấn đề về xương khớp lựa chọn cách điều...

Hợp tác cung ứng dịch vụ trị liệu không dùng thuốc giữa VIện Nghiên cứu bệnh Cơ xương khớp Việt Nam và Trung tâm Đông phương Y pháp

Hợp tác của Viện nghiên cứu bệnh Cơ xương khớp Việt Nam với Trung tâm Đông phương y pháp

Vừa qua vào ngày 05/09/2020, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác cung cấp...

Buổi ký kết diễn ra trong không khí vui vẻ, cởi mở cùng đạt được nhận thức chung giữa hai bên

Hợp tác: Viện Cơ xương khớp Việt Nam với Trung tâm dược liệu Vietfarm

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu sử dụng 100% dược liệu chất lượng cao, phát...