Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo tổ chức Lễ Tổng kết công tác năm 2015

11-01-2016

Ngày 08/01/2016, Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Tham dự Lễ tổng kết có PGS.TS.Nguyễn Tùng Phong, Chủ tịch Công đoàn Viện ,Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Ông Nguyễn Thái Hưng, Phó Trưởng ban Tổ chức hành chính; Bà Nguyễn Thu Thảo, Trưởng ban Tài chính, kế toán Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cùng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ Viện Thủy điện và năng lượng

Thay mặt lãnh đạo Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo, ThS . Đỗ Ngọc Ánh, Phó Viện trưởng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã báo cáo kết quả công tác đã đạt được trong năm 2015. Phó Viện trưởng cho biết:  Trong năm 2015 do điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các hoạt động của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015, Viện gặp những khó khăn và thách thức như là: Mặc dù Viện đã có sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế, so với một số năm trước số lượng viên chức của Viện của giảm đi đáng kể, tuy nhiên so với các đơn vị thuộc Viện KHTLVN, Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo vẫn là đơn vị có lượng cán bộ viên chức rất đông, nhưng đội ngũ cán bộ chủ chốt, chất lượng cao còn ít, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn thiếu; Trong năm 2015, kinh phí hoạt động bộ máy cấp theo các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và được phê duyệt rất muộn nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện;Vấn đề việc làm ngày càng khó khăn, trước yêu cầu khắc nghiệt của cơ chế thị trường trong khi đó cơ chế, năng lực tài chính hạn chế đã ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động của Viện. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; sự hỗ trợ của các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã sớm xác định lại phương hướng hoạt động, điều chỉnh các mục tiêu, kế hoạch, mở rộng các hoạt động về nghiên cứu khoa học, định hướng lại các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro trước tác động của suy thoái kinh tế. Cụ thể đã đạt được các kết quả chính như sau:

Trong năm 2015, Viện thực hiện 07 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong đó có 04 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, 01 đề tài nghị định thư, 02 dự án SXTN cấp bộ, 01 đề tài thuộc chương trình KH&CN phục vụ xây dwungj nông thôn mới. Nhìn chung, công tác hoạt động khoa học công nghệ của Viện đã có những chuyển biến rõ rệt, số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tăng lên trong các hoạt động của Viện. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đã tham gia giải quyết được các vấn đề cấp thiết của ngành như nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ và thiết bị thủy lợi nhỏ miền núi; thiết bị thủy điện nhỏ cho vùng sâu, vùng xa, cho xuất khẩu, thiết bị đo lường, điều khiển cho các trạm thủy điện trung bình và nhỏ...

Ngoài ra, Viện còn tham gia vào việc phát triển năng lượng cho vùng hải đảo, tham gia nghiên cứu công nghệ ứng phó khẩn cấp cho các trạm thủy điện trong điều kiện biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường, nghiên cứu phân vùng cảnh báo trượt lở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trong điều kiện vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả; thực hiện nhiệm vụ đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của đồng bào ven biển duyên hải Bắc Bộ và đề xuất giải pháp thích ứng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thích ứng với biến đối khí hậu. Song hành với đó, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Viện thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát về nội dung, chất lượng và tiến độ của các đề tài dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn các đề tài, dự án thực hiện trong năm đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2015, số hợp đồng ký mới của Viện 42 hợp đồng. Các hoạt động tư vấn chuyển giao của Viện đã có những chuyển hướng, bám theo các nhiệm vụ cấp bách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của đất nước như các hoạt động kiểm định an toàn hồ, đập; đánh giá tác động của việc xây dựng các hồ thượng nguồn các con sông đến hạ du, đánh giá xâm nhập mặn... Đặc biệt, trong tổng số 42 hợp đồng ký mới, có 01hợp đồng Khảo sát, thiết kế công trình Hồ chứa nước Bản lải, tỉnh Lạng Sơn với yêu cầu kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn hơn 24,4 tỷ đồng.Trong năm 2015, một số đơn vị, bộ phận của Viện cũng đã tập trung cho công tác lập FS Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRaSIP/WB8) Dự án này do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì và đến thời điểm cuối năm đã hoàn thành cơ bản về các nội dung chuyên môn. Một số đơn vị đã triển khai lập FS cho các tiểu dự án thuộc Dự án WB8.

Về công tác hợp tác quốc tế, Viện đang tiếp tục chương trình hợp tác theo nghị định thư với tổ chức IC-SHP, Hàng Châu-Trung Quốc về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và hiện đại hóa các trạm thủy điện vừa và nhỏ; phối hợp với Tổ chức Carbonium - Cộng hòa Pháp trong các dự án CDM cho các trạm thủy điện vừa và nhỏ đang triển khai; tham gia và tổ chức 04 đoàn tham quan học tập nước ngoài...

Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, báo cáo cũng đã nêu rõ những tồn tại cần khắc phục khi triển khai các nhiệm vụ năm 2015, từ đó rút ra những kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 như tiếp: tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự của các đơn vị; hoàn thiện hệ thống các quy chế hoạt động; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ; tập trung cho các hoạt động khoa học theo hướng ưu tiên cho các lĩnh vực truyền thống và từng bước đầu tư nghiên cứu vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ chương trình nông thôn mới; ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho khoa học và công nghệ; đầu tư tài chính có hiệu quả cho các hoạt động khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác về khoa học và công nghệ với cá nước có điều kiện tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ của các nước và các tổ chức khoa học quốc tế...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Viện đã đạt được trong năm 2015 và đây là kết quả đáng tự hào của Viện, đồng thời PGS.TS cũng đánh giá cao các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị. PGS.TS phát biểu: Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đạt được kết quả trong năm 2015 có sự cố gắng không những của lãnh đạo Viện mà còn có sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có lực lượng cán bộ trẻ của Viện. PGS.TS yêu cầu Viện cần có kế hoạch cụ thể  để thực hiện chiến lược phát triển của mình và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ đồng hành cùng Viện. Bên cạnh  đó Viện cần có nhiều sự đột phá và đưa ra nhiều vấn đề mới, thiết thực hơn nữa,  các cán bộ trong Viện không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, cũng như trình độ ngoại ngữ. Cuối cùng, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện hứa Viện sẽ tạo điều kiện tối đa nâng cao động lực cũng như trí tuệ của tuổi trẻ, hỗ trợ các đơn vị trong Viện trong việc hỗ trợ các nhà khoa học, khuyến khích, tạo điều kiện và có chế độ đãi ngộ xứng đáng và xây dựng quy chế cùng góp vốn nhằm thúc đẩy khoa học phát triển.

Một số hình ảnh của lễ Tổng kết Thay mặt lãnh đạo Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo, ThS . Đỗ Ngọc Ánh, Phó Viện trưởng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã báo cáo kết quả công tác đã đạt được trong năm 2015. Phó Viện trưởng cho biết:  Trong năm 2015 do điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các hoạt động của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015, Viện gặp những khó khăn và thách thức như là: Mặc dù Viện đã có sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế, so với một số năm trước số lượng viên chức của Viện của giảm đi đáng kể, tuy nhiên so với các đơn vị thuộc Viện KHTLVN, Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo vẫn là đơn vị có lượng cán bộ viên chức rất đông, nhưng đội ngũ cán bộ chủ chốt, chất lượng cao còn ít, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn thiếu; Trong năm 2015, kinh phí hoạt động bộ máy cấp theo các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và được phê duyệt rất muộn nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện;Vấn đề việc làm ngày càng khó khăn, trước yêu cầu khắc nghiệt của cơ chế thị trường trong khi đó cơ chế, năng lực tài chính hạn chế đã ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động của Viện. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; sự hỗ trợ của các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã sớm xác định lại phương hướng hoạt động, điều chỉnh các mục tiêu, kế hoạch, mở rộng các hoạt động về nghiên cứu khoa học, định hướng lại các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro trước tác động của suy thoái kinh tế. Cụ thể đã đạt được các kết quả chính như sau:

Trong năm 2015, Viện thực hiện 07 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong đó có 04 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, 01 đề tài nghị định thư, 02 dự án SXTN cấp bộ, 01 đề tài thuộc chương trình KH&CN phục vụ xây dwungj nông thôn mới. Nhìn chung, công tác hoạt động khoa học công nghệ của Viện đã có những chuyển biến rõ rệt, số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tăng lên trong các hoạt động của Viện. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đã tham gia giải quyết được các vấn đề cấp thiết của ngành như nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ và thiết bị thủy lợi nhỏ miền núi; thiết bị thủy điện nhỏ cho vùng sâu, vùng xa, cho xuất khẩu, thiết bị đo lường, điều khiển cho các trạm thủy điện trung bình và nhỏ...

Ngoài ra, Viện còn tham gia vào việc phát triển năng lượng cho vùng hải đảo, tham gia nghiên cứu công nghệ ứng phó khẩn cấp cho các trạm thủy điện trong điều kiện biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường, nghiên cứu phân vùng cảnh báo trượt lở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trong điều kiện vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả; thực hiện nhiệm vụ đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của đồng bào ven biển duyên hải Bắc Bộ và đề xuất giải pháp thích ứng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thích ứng với biến đối khí hậu. Song hành với đó, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Viện thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát về nội dung, chất lượng và tiến độ của các đề tài dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn các đề tài, dự án thực hiện trong năm đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2015, số hợp đồng ký mới của Viện 42 hợp đồng. Các hoạt động tư vấn chuyển giao của Viện đã có những chuyển hướng, bám theo các nhiệm vụ cấp bách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của đất nước như các hoạt động kiểm định an toàn hồ, đập; đánh giá tác động của việc xây dựng các hồ thượng nguồn các con sông đến hạ du, đánh giá xâm nhập mặn... Đặc biệt, trong tổng số 42 hợp đồng ký mới, có 01hợp đồng Khảo sát, thiết kế công trình Hồ chứa nước Bản lải, tỉnh Lạng Sơn với yêu cầu kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn hơn 24,4 tỷ đồng.Trong năm 2015, một số đơn vị, bộ phận của Viện cũng đã tập trung cho công tác lập FS Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRaSIP/WB8) Dự án này do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì và đến thời điểm cuối năm đã hoàn thành cơ bản về các nội dung chuyên môn. Một số đơn vị đã triển khai lập FS cho các tiểu dự án thuộc Dự án WB8.

Về công tác hợp tác quốc tế, Viện đang tiếp tục chương trình hợp tác theo nghị định thư với tổ chức IC-SHP, Hàng Châu-Trung Quốc về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và hiện đại hóa các trạm thủy điện vừa và nhỏ; phối hợp với Tổ chức Carbonium - Cộng hòa Pháp trong các dự án CDM cho các trạm thủy điện vừa và nhỏ đang triển khai; tham gia và tổ chức 04 đoàn tham quan học tập nước ngoài...

Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, báo cáo cũng đã nêu rõ những tồn tại cần khắc phục khi triển khai các nhiệm vụ năm 2015, từ đó rút ra những kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 như tiếp: tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự của các đơn vị; hoàn thiện hệ thống các quy chế hoạt động; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ; tập trung cho các hoạt động khoa học theo hướng ưu tiên cho các lĩnh vực truyền thống và từng bước đầu tư nghiên cứu vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ chương trình nông thôn mới; ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho khoa học và công nghệ; đầu tư tài chính có hiệu quả cho các hoạt động khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác về khoa học và công nghệ với cá nước có điều kiện tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ của các nước và các tổ chức khoa học quốc tế...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Viện đã đạt được trong năm 2015 và đây là kết quả đáng tự hào của Viện, đồng thời PGS.TS cũng đánh giá cao các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị. PGS.TS phát biểu: Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đạt được kết quả trong năm 2015 có sự cố gắng không những của lãnh đạo Viện mà còn có sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có lực lượng cán bộ trẻ của Viện. PGS.TS yêu cầu Viện cần có kế hoạch cụ thể  để thực hiện chiến lược phát triển của mình và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ đồng hành cùng Viện. Bên cạnh  đó Viện cần có nhiều sự đột phá và đưa ra nhiều vấn đề mới, thiết thực hơn nữa,  các cán bộ trong Viện không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, cũng như trình độ ngoại ngữ. Cuối cùng, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện hứa Viện sẽ tạo điều kiện tối đa nâng cao động lực cũng như trí tuệ của tuổi trẻ, hỗ trợ các đơn vị trong Viện trong việc hỗ trợ các nhà khoa học, khuyến khích, tạo điều kiện và có chế độ đãi ngộ xứng đáng và xây dựng quy chế cùng góp vốn nhằm thúc đẩy khoa học phát triển.

Một số hình ảnh của lễ Tổng kết Thay mặt lãnh đạo Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo, ThS . Đỗ Ngọc Ánh, Phó Viện trưởng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã báo cáo kết quả công tác đã đạt được trong năm 2015. Phó Viện trưởng cho biết:  Trong năm 2015 do điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các hoạt động của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015, Viện gặp những khó khăn và thách thức như là: Mặc dù Viện đã có sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế, so với một số năm trước số lượng viên chức của Viện của giảm đi đáng kể, tuy nhiên so với các đơn vị thuộc Viện KHTLVN, Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo vẫn là đơn vị có lượng cán bộ viên chức rất đông, nhưng đội ngũ cán bộ chủ chốt, chất lượng cao còn ít, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn thiếu; Trong năm 2015, kinh phí hoạt động bộ máy cấp theo các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và được phê duyệt rất muộn nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện;Vấn đề việc làm ngày càng khó khăn, trước yêu cầu khắc nghiệt của cơ chế thị trường trong khi đó cơ chế, năng lực tài chính hạn chế đã ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động của Viện. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; sự hỗ trợ của các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã sớm xác định lại phương hướng hoạt động, điều chỉnh các mục tiêu, kế hoạch, mở rộng các hoạt động về nghiên cứu khoa học, định hướng lại các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro trước tác động của suy thoái kinh tế. Cụ thể đã đạt được các kết quả chính như sau:

Trong năm 2015, Viện thực hiện 07 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong đó có 04 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, 01 đề tài nghị định thư, 02 dự án SXTN cấp bộ, 01 đề tài thuộc chương trình KH&CN phục vụ xây dwungj nông thôn mới. Nhìn chung, công tác hoạt động khoa học công nghệ của Viện đã có những chuyển biến rõ rệt, số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tăng lên trong các hoạt động của Viện. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đã tham gia giải quyết được các vấn đề cấp thiết của ngành như nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ và thiết bị thủy lợi nhỏ miền núi; thiết bị thủy điện nhỏ cho vùng sâu, vùng xa, cho xuất khẩu, thiết bị đo lường, điều khiển cho các trạm thủy điện trung bình và nhỏ...

Ngoài ra, Viện còn tham gia vào việc phát triển năng lượng cho vùng hải đảo, tham gia nghiên cứu công nghệ ứng phó khẩn cấp cho các trạm thủy điện trong điều kiện biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường, nghiên cứu phân vùng cảnh báo trượt lở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trong điều kiện vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả; thực hiện nhiệm vụ đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của đồng bào ven biển duyên hải Bắc Bộ và đề xuất giải pháp thích ứng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thích ứng với biến đối khí hậu. Song hành với đó, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Viện thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát về nội dung, chất lượng và tiến độ của các đề tài dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn các đề tài, dự án thực hiện trong năm đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2015, số hợp đồng ký mới của Viện 42 hợp đồng. Các hoạt động tư vấn chuyển giao của Viện đã có những chuyển hướng, bám theo các nhiệm vụ cấp bách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của đất nước như các hoạt động kiểm định an toàn hồ, đập; đánh giá tác động của việc xây dựng các hồ thượng nguồn các con sông đến hạ du, đánh giá xâm nhập mặn... Đặc biệt, trong tổng số 42 hợp đồng ký mới, có 01hợp đồng Khảo sát, thiết kế công trình Hồ chứa nước Bản lải, tỉnh Lạng Sơn với yêu cầu kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn hơn 24,4 tỷ đồng.Trong năm 2015, một số đơn vị, bộ phận của Viện cũng đã tập trung cho công tác lập FS Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRaSIP/WB8) Dự án này do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì và đến thời điểm cuối năm đã hoàn thành cơ bản về các nội dung chuyên môn. Một số đơn vị đã triển khai lập FS cho các tiểu dự án thuộc Dự án WB8.

Về công tác hợp tác quốc tế, Viện đang tiếp tục chương trình hợp tác theo nghị định thư với tổ chức IC-SHP, Hàng Châu-Trung Quốc về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và hiện đại hóa các trạm thủy điện vừa và nhỏ; phối hợp với Tổ chức Carbonium - Cộng hòa Pháp trong các dự án CDM cho các trạm thủy điện vừa và nhỏ đang triển khai; tham gia và tổ chức 04 đoàn tham quan học tập nước ngoài...

Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, báo cáo cũng đã nêu rõ những tồn tại cần khắc phục khi triển khai các nhiệm vụ năm 2015, từ đó rút ra những kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 như tiếp: tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự của các đơn vị; hoàn thiện hệ thống các quy chế hoạt động; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ; tập trung cho các hoạt động khoa học theo hướng ưu tiên cho các lĩnh vực truyền thống và từng bước đầu tư nghiên cứu vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ chương trình nông thôn mới; ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho khoa học và công nghệ; đầu tư tài chính có hiệu quả cho các hoạt động khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác về khoa học và công nghệ với cá nước có điều kiện tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ của các nước và các tổ chức khoa học quốc tế...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Viện đã đạt được trong năm 2015 và đây là kết quả đáng tự hào của Viện, đồng thời PGS.TS cũng đánh giá cao các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị. PGS.TS phát biểu: Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đạt được kết quả trong năm 2015 có sự cố gắng không những của lãnh đạo Viện mà còn có sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có lực lượng cán bộ trẻ của Viện. PGS.TS yêu cầu Viện cần có kế hoạch cụ thể  để thực hiện chiến lược phát triển của mình và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ đồng hành cùng Viện. Bên cạnh  đó Viện cần có nhiều sự đột phá và đưa ra nhiều vấn đề mới, thiết thực hơn nữa,  các cán bộ trong Viện không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, cũng như trình độ ngoại ngữ. Cuối cùng, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện hứa Viện sẽ tạo điều kiện tối đa nâng cao động lực cũng như trí tuệ của tuổi trẻ, hỗ trợ các đơn vị trong Viện trong việc hỗ trợ các nhà khoa học, khuyến khích, tạo điều kiện và có chế độ đãi ngộ xứng đáng và xây dựng quy chế cùng góp vốn nhằm thúc đẩy khoa học phát triển.

Một số hình ảnh của lễ Tổng kết Thay mặt lãnh đạo Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo, ThS . Đỗ Ngọc Ánh, Phó Viện trưởng Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã báo cáo kết quả công tác đã đạt được trong năm 2015. Phó Viện trưởng cho biết:  Trong năm 2015 do điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các hoạt động của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2015, Viện gặp những khó khăn và thách thức như là: Mặc dù Viện đã có sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế, so với một số năm trước số lượng viên chức của Viện của giảm đi đáng kể, tuy nhiên so với các đơn vị thuộc Viện KHTLVN, Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo vẫn là đơn vị có lượng cán bộ viên chức rất đông, nhưng đội ngũ cán bộ chủ chốt, chất lượng cao còn ít, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ còn thiếu; Trong năm 2015, kinh phí hoạt động bộ máy cấp theo các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và được phê duyệt rất muộn nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện;Vấn đề việc làm ngày càng khó khăn, trước yêu cầu khắc nghiệt của cơ chế thị trường trong khi đó cơ chế, năng lực tài chính hạn chế đã ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động của Viện. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; sự hỗ trợ của các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã sớm xác định lại phương hướng hoạt động, điều chỉnh các mục tiêu, kế hoạch, mở rộng các hoạt động về nghiên cứu khoa học, định hướng lại các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro trước tác động của suy thoái kinh tế. Cụ thể đã đạt được các kết quả chính như sau:

Trong năm 2015, Viện thực hiện 07 nhiệm vụ khoa học công nghệ trong đó có 04 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, 01 đề tài nghị định thư, 02 dự án SXTN cấp bộ, 01 đề tài thuộc chương trình KH&CN phục vụ xây dwungj nông thôn mới. Nhìn chung, công tác hoạt động khoa học công nghệ của Viện đã có những chuyển biến rõ rệt, số nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tăng lên trong các hoạt động của Viện. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện đã tham gia giải quyết được các vấn đề cấp thiết của ngành như nghiên cứu, sản xuất, chuyển giao công nghệ và thiết bị thủy lợi nhỏ miền núi; thiết bị thủy điện nhỏ cho vùng sâu, vùng xa, cho xuất khẩu, thiết bị đo lường, điều khiển cho các trạm thủy điện trung bình và nhỏ...

Ngoài ra, Viện còn tham gia vào việc phát triển năng lượng cho vùng hải đảo, tham gia nghiên cứu công nghệ ứng phó khẩn cấp cho các trạm thủy điện trong điều kiện biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường, nghiên cứu phân vùng cảnh báo trượt lở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trong điều kiện vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả; thực hiện nhiệm vụ đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của đồng bào ven biển duyên hải Bắc Bộ và đề xuất giải pháp thích ứng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thích ứng với biến đối khí hậu. Song hành với đó, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Viện thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát về nội dung, chất lượng và tiến độ của các đề tài dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn các đề tài, dự án thực hiện trong năm đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2015, số hợp đồng ký mới của Viện 42 hợp đồng. Các hoạt động tư vấn chuyển giao của Viện đã có những chuyển hướng, bám theo các nhiệm vụ cấp bách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và của đất nước như các hoạt động kiểm định an toàn hồ, đập; đánh giá tác động của việc xây dựng các hồ thượng nguồn các con sông đến hạ du, đánh giá xâm nhập mặn... Đặc biệt, trong tổng số 42 hợp đồng ký mới, có 01hợp đồng Khảo sát, thiết kế công trình Hồ chứa nước Bản lải, tỉnh Lạng Sơn với yêu cầu kỹ thuật phức tạp, giá trị lớn hơn 24,4 tỷ đồng.Trong năm 2015, một số đơn vị, bộ phận của Viện cũng đã tập trung cho công tác lập FS Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (Dự án DRaSIP/WB8) Dự án này do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì và đến thời điểm cuối năm đã hoàn thành cơ bản về các nội dung chuyên môn. Một số đơn vị đã triển khai lập FS cho các tiểu dự án thuộc Dự án WB8.

Về công tác hợp tác quốc tế, Viện đang tiếp tục chương trình hợp tác theo nghị định thư với tổ chức IC-SHP, Hàng Châu-Trung Quốc về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và hiện đại hóa các trạm thủy điện vừa và nhỏ; phối hợp với Tổ chức Carbonium - Cộng hòa Pháp trong các dự án CDM cho các trạm thủy điện vừa và nhỏ đang triển khai; tham gia và tổ chức 04 đoàn tham quan học tập nước ngoài...

Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, báo cáo cũng đã nêu rõ những tồn tại cần khắc phục khi triển khai các nhiệm vụ năm 2015, từ đó rút ra những kinh nghiệm để thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 như tiếp: tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự của các đơn vị; hoàn thiện hệ thống các quy chế hoạt động; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ của cán bộ; tập trung cho các hoạt động khoa học theo hướng ưu tiên cho các lĩnh vực truyền thống và từng bước đầu tư nghiên cứu vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ chương trình nông thôn mới; ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho khoa học và công nghệ; đầu tư tài chính có hiệu quả cho các hoạt động khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác về khoa học và công nghệ với cá nước có điều kiện tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ; tìm kiếm đối tác, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ của các nước và các tổ chức khoa học quốc tế...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Viện đã đạt được trong năm 2015 và đây là kết quả đáng tự hào của Viện, đồng thời PGS.TS cũng đánh giá cao các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị. PGS.TS phát biểu: Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đạt được kết quả trong năm 2015 có sự cố gắng không những của lãnh đạo Viện mà còn có sự đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có lực lượng cán bộ trẻ của Viện. PGS.TS yêu cầu Viện cần có kế hoạch cụ thể  để thực hiện chiến lược phát triển của mình và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ đồng hành cùng Viện. Bên cạnh  đó Viện cần có nhiều sự đột phá và đưa ra nhiều vấn đề mới, thiết thực hơn nữa,  các cán bộ trong Viện không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, cũng như trình độ ngoại ngữ. Cuối cùng, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện hứa Viện sẽ tạo điều kiện tối đa nâng cao động lực cũng như trí tuệ của tuổi trẻ, hỗ trợ các đơn vị trong Viện trong việc hỗ trợ các nhà khoa học, khuyến khích, tạo điều kiện và có chế độ đãi ngộ xứng đáng và xây dựng quy chế cùng góp vốn nhằm thúc đẩy khoa học phát triển.

Một số hình ảnh của lễ Tổng kết 

ThS Đỗ Ngọc Ánh - Phó Viện trưởng đọc Báo cáo tổng kết năm 2015

 

PGS.TS Nguyễn Tùng Phong phát biểu trong Lễ Tổng kết 

Ông Nguyễn Thái Hưng - Phó Trưởng Ban Tổ chức hành chính đọc quyết định khen thưởng cho các Tập thể và cá nhân của

Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo

PGS.TS Nguyễn Tùng Phong trao Bằng Khen Thủ Tướng Chính Phủ và tặng quà cho cán bộ Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo

Tin Liên Quan
Gặp mặt nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3
12/03/2019

Ngày 08/3/2019, tại Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo, Lãnh đạo Viện đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng chị em phụ nữ nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8 ...

Gặp mặt chúc tết đầu xuân năm mới Kỷ Hợi 2019
13/02/2019

Hòa cùng không khí vui chung đón năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019, Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo tái tạo có buổi họp mặt đầu năm nhân dịp đầu xuân năm ...

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  36267
 • Hôm nay

  36267
 • Hôm qua

  36168
 • Tuần này

  179823
 • Tháng này

  783420
Tất cả: 3127222