Tên đề tài/ dự án: Xây dựng mô hình cơ sở hạ tầng thủy lợi mặt ruộng kết hợp cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp tiên tiến hiệu quả bền vững đạt tiêu chí về thủy lợi tại xã điểm nông thôn mới Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. CN ĐT/DA: Th.S. Đỗ Xuân Ninh.

17-10-2018

Xây dựng được mô hình cơ sở hạ tầng thủy lợi giao thông mặt ruộng kết hợp các biện pháp nông nghiệp tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới và tăng thu nhập của người dân lên trên 20% góp phần xóa đói giảm nghèo, Mô hình tổ chức quản lý tưới tiêu khoa học phục vụ phát triển sản xuất lúa bền vững (SRI).

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng mô hình cơ sở hạ tầng thủy lợi mặt ruộng kết hợp cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp tiên tiến hiệu quả bền vững đạt tiêu chí về thủy lợi tại xã điểm nông thôn mới Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. CN ĐT/DA: Th.S. Đỗ Xuân Ninh.

- Đơn vị thực hiện: Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

- Chủ nhiệm đề tài/ dự án: Th.S. Đỗ Xuân Ninh.

- Thời gian bắt đầu/ kết thúc: Từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2017.

Mục tiêu đề tài/ dự án: Xây dựng được mô hình cơ sở hạ tầng thủy lợi giao thông mặt ruộng kết hợp các biện pháp nông nghiệp tiên tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững đạt tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới và tăng thu nhập của người dân lên trên 20% góp phần xóa đói giảm nghèo, Mô hình tổ chức quản lý tưới tiêu khoa học phục vụ phát triển sản xuất lúa bền vững (SRI).

Mục tiêu cụ thể:

 • Ứng dụng công nghệ tưới tiêu hiện đại, tiết kiệm nước và công nghệ canh tác tiên tiến nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững, bảo vệ môi trường nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng xuất, hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
 • Xây dựng được 01 mô hình trình diễn về hệ thống thủy lợi đồng bộ, hiện đại phục vụ tưới quy mô xã đáp ứng yêu cầu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp và tiết kiệm nước 15% trở lên với quy mô 20 ha.
 • Xây dựng được mô hình tổ chức quản lý sản xuất đạt hiệu quả kinh tế tăng trên 20% với quy mô:
 • Mô hình sản xuất lúa giống cấp nông hộ theo SRI quy mô 2ha, mô hình sản xuất lúa thương phẩm theo SRI và cây vụ đông, theo quy mô 11ha/vụ.
 • Mô hình sản xuất rau an toàn chuyên canh theo hướng VIETGAP, quy mô 3ha/vụ.
 • Mô hình sản xuất rau giống, quy mô 1000m2/vụ.
 • Tập huấn chuyển giao công nghệ cho 300 lượt người dân và cán bộ địa phương. Giúp nông dân ứng dụng, vận hành thành thạo các công nghệ tưới và các mô hình sản xuất nông nghiệp.
 • Tăng thu nhập người dân trên 20% của những hộ dân tham gia vào dự án.
 • Xóa đói giảm nghèo cho những hộ dân tham gia vào dự án.

Kết quả nghiên cứu đạt được:

 • Áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật:

+ Hiệu quả giảm thiểu nước tưới từ áp dụng đồng bộ công nghệ tưới tiết kiệm và kỹ thuật canh tác mới: giảm lượng nước tưới khi áp dụng canh tác SRI khi áp dụng công nghệ tưới hiện đại.

+ Hiệu quả kinh tế từ mô hình sản xuất lúa giống HT1 cấp nông hộ, mô hình sản xuất lúa theo SRI, mô hình sản xuất cây vụ đông, mô hình sản xuất rau giống, mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng Vietgap đều đạt tiêu chuẩn theo quy định.

 • Công tác chuyển giao công nghệ: Tiến hành chuyển giao công nghệ về quy trình vận hành bảo trì sửa chữa hệ thống tưới và các quy trình canh tác tiên tiến.

            Kết luận:

 • Dự án đã thu được thành quả trên nhiều phương diện như tăng khả năng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí công lao động, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, quan trọng hơn là sản phẩm do mô hình sản xuất đảm bảo được sức khỏe của người tiêu dùng.
 • Dự án đóng góp tích cực trong việc hoàn thành 4/19 tiêu chí nông thôn mới: về giao thông; về thủy lợi; về thu nhập; về lao động có việc làm.
Tin Liên Quan
Hoàn thiện thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tự động vận hành và theo dõi quá trình làm việc cho đập cao su. ThS. Ngô Thị Thanh Nga.
13/11/2018

Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và vận hành hệ thống tự động hóa cho đập cao su phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Tên đề tài/ dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời lọc nước biển, nước lợ thành nước ngọt để cấp nước sinh hoạt phục vụ xây dựng nông thôn mới ở xã bãi ngang và hải đảo vùng ven biển Bắc và Bắc Trung bộ. ThS. Vũ Chí Linh.
17/10/2018

Xây dựng được mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời xử lý nước biển, nước lợ thành nước ngọt đạt chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn QCVN02:2009/ ...

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  48096
 • Hôm nay

  48096
 • Hôm qua

  47972
 • Tuần này

  96068
 • Tháng này

  740818
Tất cả: 4282535