Đề xuất giải pháp cải tạo đập dâng thành hồ chứa cho khu vực Tây Nguyên

28-06-2019

Trữ nước bằng hồ chứa là giải pháp tương đối hữu hiệu để cung cấp nguồn nước cho nông nghiệp, sinh hoạt vào mùa khô ở khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, hiện nay những vị trí có thể xây dựng được hồ chứa với suất đầu tư thấp ở khu vực này không còn nhiều. Để giải quyết nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt, có một giải pháp khả thi là nâng cấp những công trình đập dâng có vị trí thuận lợi thành hồ chứa. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu giải pháp

Nguyễn Vũ Việt1*, Trần Thị Nhung2

1Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

2Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

*Tác giả liên hệ: Email: vvviet@gmail.com

Đặt vấn đề

Tây Nguyên có 972 đập dâng nước, đảm bảo tưới cho 18,8% diện tích được tưới của toàn vùng. Các công trình này được đầu tư nghiên cứu và xây dựng trong nhiều giai đoạn và điều kiện kinh tế cũng như kỹ thuật khác nhau. Trong đó, có một số đập dâng có khả năng nâng cấp được thành hồ chứa nhưng vì các lý do khác nhau mà không xây hồ chứa (như kinh phí, yêu cầu sử dụng nước…). Ngày nay, do phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng sản xuất và đặc biệt là diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng trở lên gay gắt,hạn hán liên tục đã biến Tây Nguyên thành vùng thiếu nước trầm trọng. Bên cạnh đó là nhucầu nước cho các ngành dùng nước tăng cả về số lượng, chất lượng với mức đảm bảo cấp nước tăng.

Theo kết quả nghiên cứu tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, mặc dù tiềm năng nguồn nước mặt của Tây Nguyên rất lớn, với tần suấtP=85%, đến năm 2050, tổng lượng nước đến là 40,9 tỷ m3, tổng lượng dùng là 14,8 tỷ m3(chỉ chiếm 29-32%), nhưng Tây Nguyên vẫn thiếu 5,5tỷ m3và thiếu vào các thángmùa khô (tháng 1,2,3và 4). Điều đó đòi hỏi phải có các giải pháp lưu trữ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt cho khu vực này, và việc nghiên cứu cải tạo đập dâng thành hồ chứa trữ nước là giải pháp khả thi cần được xem xét đến.

Nội dung và kết quả nghiên cứu

            Đánh giá khả năng lưu trữ của các đập dâng theo địa hình

Hiện tại, Tây Nguyên đã xây dựng được 972 công trình đập dâng trên tổng số 2.354 công trình thủy lợi, tưới cho 40.734 ha cây trồng, chiếm 18,8% diện tích được tưới toàn vùng [1-5]. Trong đó, số lượng đập dâng nhiều nhất phải kể đến là tỉnh Kon Tum (443) và Lâm Đồng (194), Đăk Nông chỉ có 42 công trình. Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn những công trình đập dâng để đưa vào nghiên cứu, như vị trí công trình có bụng hồ, có nhu cầu cần mở rộng diện tích tưới hoặc nhu cầu cấp nước khác; qua rà soát danh mụccáccông trình đập dângtoàn vùng, chúng tôi đã đưa ra được danh mục, vị trícủa54 công trình đập dâng có thể nâng cấp thành hồ chứa. Trong đó, Kon Tum có 29 công trình, Gia Lai có 4 công trình, Đăk Lăk có 18 công trình và Lâm Đồng có 3 công trình. Sau khi nghiên cứu trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000, xem xét khả năng lưu trữ theo địa hình của các công trình, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn được 26 vị trí công trình có khả năng trữ nước hơn hiện tại 5-20 m, riêng với tỉnh Kon Tum chỉ cao hơn hiện tại từ 5-10 m (bảng 1).

Bảng 1. Danh mục các đập dâng có khả năng lưu trữ theo địa hình vùng Tây Nguyên.

TT

Tên công trình

Địa điểm

Flv (km2)

Nghiên cứu khả năng lưu trữ qua địa hình

I

Tỉnh Kon Tum

 

 

 

1

Đập Kon Trang Kla

Đăk La - Đăk Hà

64,00

Đưa đập lên cao sẽ ngập lụt nhiều vùng lòng hồ, nhưng có thể tăng cao độ ngưỡng tràn thêm 2 m bằng giải pháp công trình cửa van, tràn zíc zắc

2

Đập Ja Tang

Ya Xiêr - Sa Thày

21,00

Không có bụng hồ để trữ, nhưng có thể tăng cao độ ngưỡng tràn thêm 2 m bằng giải pháp công trình cửa van, tràn zíc zắc

3

Đập  Đăk San

Hơ Moong - Sa Thày

4,60

Có bụng hồ nhưng thuộc vùng lòng hồ thủy điện Plei Krong

4

Đập  Đăkcar

Rờ Cơi - Sa Thày

42,00

Có thể đưa lên cao trình 680 m, tương đương diện tích mặt hồ là 23,68 ha (đập cao 10 m)

5

Đập Ba  ĐGốc 1

Sa Son - Sa Thày

5,06

Có thể lưu trữ đến cao trình 720 m, tương đương diện tích mặt hồ là 20,96 ha (đập cao khoảng 30 m)

6

Đập Ya Rai 1

Sa Son - Sa Thày

4,00

Có thể lưu trữ đến cao trình 640 m, tương đương diện tích mặt hồ là 9,35 ha (đập cao khoảng 10 m)

7

Đập Tà Cang

Diên Bình - Đăk Tô

1,50

Bụng hồ không lớn, nhưng có thể tăng cao độ ngưỡng tràn thêm 2 m bằng giải pháp công trình cửa van, tràn zíc zắc

8

Đập Cầu Ri

Diên Bình - Đăk Tô

1,50

Có thể lưu trữ đến cao trình  580 m, tương đương diện tích mặt hồ là 23,08 ha (đập cao khoảng  15 m)

9

Đập Măng Rương

Đăk Trăm - Đăk Tô

7,20

Có bụng hồ nhưng chỉ nên tăng thêm đến cao trình 750 m, tăng khoảng 1,5 m so với đập hiện tại

10

Đập  Đăk P Ló (Đăk Rô Gia)

Đăk Trăm - Đăk Tô

9,00

Có bụng hồ

11

Đập  Đăk Long

Sa Long - Ngọc Hồi

44,00

Bụng hồkhông lớn, nhưng có thể tăng cao độ ngưỡng tràn thêm 2 m bằng giải pháp công trình cửa van, tràn zíc zắc

12

Đập  Đăk Pam

Đăk P Lô - Đăk Glei

4,70

Bụng hồ không lớn, nhưng có thể tăng cao độ ngưỡng tràn thêm 2 m bằng giải pháp công trình cửa van, tràn zíc zắc

13

Đập Đăk Gu

Đăk Tơ Re - Kon Rẫy

8,50

Có thể lưu trữ đến cao trình 640 m, tương đương diện tích mặt hồ là 17,54 ha (đập cao khoảng 20 m)

14

Đăk Pô Công

Đăk Tơ Re - Kon Rẫy

4,00

Có thể lưu trữ đến cao trình 660 m, tương đương diện tích mặt hồ là 3,06 ha (đập cao khoảng 15 m)

15

Đập  Đăk Pô II

Đăk Pne - Kon Rẫy

4,00

Có thể lưu trữ đến cao trình 740 m, tương đương diện tích mặt hồ là 10,83 ha (đập cao khoảng 20 m)

16

Đập Kon Braih 2

Đăk Long - Kon Rẫy

10,00

Có thể lưu trữ đến cao trình 940 m, tương đương diện tích mặt hồ là 49,8 ha (đập cao khoảng 15 m)

II

Tỉnh Gia Lai

 

 

 

1

Đập Ia Sao

Biển Hồ - PleiKu

500,00

Có thể trữ đến cao trình 710 m

2

Đập Ia Pơh (Chư Đăng Ya)

Chư Đăng Ya -  Chư Pả

50,00

 Có thể trữ đến cao trình 820 m 

III

Tỉnh Đăk Lăk

 

 

 

1

Đập rọ đá Ea Ding 1

Cư M'gar - Cư M'gar

46,69

 Có thể trữ đến cao trình 420 m 

2

Đập dâng Phú Sơn

Cư M'gar - Cư M'gar

8,20

 Có thể trữ đến cao trình 400 m 

3

Đập dâng Ea Nung 1

Cư M'gar - Cư M'gar

6,47

 Có thể trữ đến cao trình 460 m 

4

Đập dâng Buôn Biăp

Yang Tao - Lắk

22,83

 Có thể đưa lên cao trình 560 m

5

Đập Khánh Xuân

TP Buôn Ma Thuột

23,36

 Có thể trữ đến cao trình 400 m

IV

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

1

Đập dâng KaZam

Ka Đô - Đơn Dương

15,80

 Có thể trữ đến cao trình 1063,5 m

2

Đập dâng Mrăng

Lạc Lâm - Đơn Dương

31,30

 Có bụng hồ để trữ nước

3

Hệ thống Cam Ly Thượng

 Nam Ban - Lâm Hà

116,00

 Có thể trữ ở cao trình 1060. Tuy nhiên cần phải xem xét đến vấn đề ngập lụt lòng hồ

            

Nghiên cứu, tính toán dòng chảy đến và phân phối dòng chảy đến thiết kế

Để tính toán được dòng chảy đến hồ chứa, nhóm nghiên cứu sử dụng bản đồ mô đuyn dòng chảy trung bình năm để xác định mô đuyn của từng công trình. Từ việc xác định các thông số thống kê gồm hệ số bất đối xứng Cv và hệ số thiên lệch Cs đã tính được mô đuyn dòng chảy năm thiết kế ứng với tần suất P=85%. Việc tính toán được thực hiện dựa trên mô hình phân phối dòng chảy năm điển hình của các trạm thủy văn tương tự hoặc công trình tương tự đã được nghiên cứu tính toán thiết kế gần đây. Kết quả tính toán chi tiết được nêu trong bảng 2.

Bảng 2. Phân phối dòng chảy năm với tần suất P=85% các công trình vùng nghiên cứu.

TT

Tên công trình

Địa điểm

Flv

(km2)

Tổng lượng dòng chảy (tr.m3)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Năm

I

Tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đập Kon Trang Kla

Đăk La - Đăk Hà

64,00

1,48

0,86

0,73

0,86

1,70

2,13

3,77

8,38

9,01

7,09

6,43

4,34

46,79

2

Đập Ja Tang

Ya Xiêr - Sa Thày

21,00

0,59

0,38

0,36

0,34

0,46

1,06

1,75

3,30

3,20

2,76

2,24

1,46

17,90

3

Đập Đăk San

Hơ Moong - Sa Thày

4,60

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,29

0,55

0,53

0,46

0,37

0,24

2,72

4

Đập Đăkcar

Rờ Cơi - Sa Thày

42,00

1,17

0,75

0,72

0,68

0,92

2,13

3,50

6,60

6,41

5,52

4,47

2,92

35,79

5

Đập Ba  ĐGốc 1

Sa Son - Sa Thày

5,06

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,32

0,60

0,59

0,50

0,41

0,27

2,99

6

Đập Ya Rai 1

Sa Son - Sa Thày

4,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,25

0,48

0,46

0,40

0,32

0,21

2,36

7

Đập Tà Cang

Diên Bình - Đăk Tô

1,50

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,06

0,14

0,17

0,16

0,15

0,09

0,83

8

Đập Cầu Ri

Diên Bình - Đăk Tô

1,50

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,06

0,14

0,17

0,16

0,15

0,09

0,83

9

Đập Măng Rương

Đăk Trăm - Đăk Tô

7,20

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,28

0,69

0,81

0,78

0,73

0,43

3,97

10

Đập  Đăk P ló (Đăk Rô Gia)

Đăk Trăm - Đăk Tô

9,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,36

0,86

1,01

0,97

0,91

0,54

4,96

11

Đập  Đăk Long

Sa Long - Ngọc Hồi

44,00

0,88

0,73

0,71

0,65

0,76

1,15

2,29

5,53

6,55

6,27

5,86

3,49

34,87

12

Đập  Đăk Pam

Đăk P Lô - Đăk Glei

4,70

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,24

0,39

0,47

0,45

0,43

0,25

2,49

13

Đập  Đăk Gu

Đăk Tơ Re - Kon Rẫy

8,50

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,32

0,70

0,76

0,59

0,54

0,36

3,57

14

Đăk Pô Công

Đăk Tơ Re - Kon Rẫy

4,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,15

0,33

0,36

0,28

0,25

0,17

1,68

15

Đập  Đăk Pô II

Đăk Pne - Kon Rẫy

4,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,15

0,33

0,36

0,28

0,25

0,17

1,68

16

Đập Kon Braih 2

Đăk Long - Kon Rẫy

10,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

0,37

0,83

0,89

0,70

0,63

0,43

4,20

II

Tỉnh Gia Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đập Ia Sao

Biển Hồ - PleiKu

500,00

17,76

11,42

10,90

10,30

13,87

32,23

53,02

99,92

97,08

83,55

67,77

44,26

542,09

2

Đập Ia Pơh (Chư Đăng Ya)

Xã Chư Đăng Ya -  Chư Pả

50,00

0,96

0,56

0,48

0,56

1,10

1,39

2,45

5,45

5,86

4,61

4,18

2,82

30,44

III

Tỉnh Đăk Lăk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đập rọ đá Ea Ding 1

Cư M'gar - Cư M'gar

46,69

0,58

0,40

0,46

0,80

1,32

1,55

2,64

3,21

3,52

2,92

2,01

1,72

21,13

2

Đập dâng Phú Sơn

Cư M'gar - Cư M'gar

8,20

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

0,35

0,43

0,47

0,39

0,27

0,23

2,42

3

Đập dâng Ea Nung 1

Cư M'gar - Cư M'gar

6,47

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,28

0,34

0,37

0,31

0,21

0,18

1,91

4

Đập dâng Buôn Biăp

Yang Tao - Lắk

22,83

0,49

0,37

0,41

0,59

0,99

1,22

2,32

2,57

2,74

1,84

1,22

1,31

16,06

5

Đập Khánh Xuân

TP Buôn Ma Thuột

23,36

0,29

0,20

0,23

0,40

0,66

0,78

1,32

1,61

1,76

1,46

1,01

0,86

10,57

IV

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đập dâng KaZam

Ka Đô  - Đơn Dương

15,80

0,35

0,28

0,26

0,31

0,45

0,38

1,18

0,95

0,81

3,19

0,92

0,59

9,68

2

Đập dâng Mrăng

Lạc Lâm - Đơn Dương

31,30

0,69

0,56

0,51

0,61

0,90

0,75

2,35

1,88

1,61

6,32

1,83

1,17

19,17

3

Hệ thống Cam Ly Thượng

 Nam Ban - Lâm Hà

116,00

3,55

2,90

2,62

3,14

4,60

3,82

12,02

9,64

8,25

32,41

9,38

6,03

98,37

            Nghiên cứu,tính toán và đề xuất danh mục đập dâng cải tạo thành hồ chứa

Sau khi tính toán phân phối dòng chảy năm, nhóm nghiên cứu tiến hành tính toán cân bằng nước sơ bộ để: i) Xác định dung tích trữ và cao trình trữ; ii) Hoặc theo giải pháp sửa chữa nâng cấp theo hướng tận dụng tối đa địa hình và khả năng nước đến; iii) Hoặc nâng cao trình ngưỡng tràn bằng giải pháp thay thế tràn hiện có bằng các tràn kiểu mới mà không tăng chiều cao đập như tràn piano, đập cao su, đập cầu chì hoặc cửa van điều tiết… [6].

Kết quả tính toán cụ thể cho 26 đập dâng có thể cải tạo thành hồ chứa với tổng dung tích trữ nước là 49,01 triệu m3. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 2 công trình với tổng dung tích trữ 2,74 triệu m3; Kon Tum có 16 công trình, tổng dung tích trữ 15,01 triệu m3; Đăk Lăk có 5 công trình với tổng dung tích trữ 19,45 triệu m3; Lâm Đồng có 3 công trình với tổng dung tích trữ 11,81 triệu m3. Kết quả tính toán cụ thể được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Tổng hợp kết quả toán nâng cấp đập thành hồ chứa vùng Tây Nguyên

TT

Tên công trình

 

Địa điểm

 

Flv (km2)

 

Khả năng trữ tối đa theo địa hình

W trữ theo thủy văn (P=85%)

W đến sau tổn thất (106 m3)

Đề xuất

Cao trình (m)

W (106 m3)

Cao trình (m)

W trữ (106 m3)

I

Tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

 

 

15,01

1

Đập Kon Trang Kla

Đăk La - Đăk Hà

64,00

 

 

46,79

42,11

Chiều cao ngưỡng tràn nâng lên 2 m

0,37

2

Đập Ja Tang

Ya Xiêr - Sa Thày

21,00

 

 

17,90

16,11

Chiều cao ngưỡng tràn nâng lên 2 m

1,10

3

Đập  Đăk San

Hơ Moong - Sa Thày

4,60

 

 

2,72

2,44

Chiều cao ngưỡng tràn nâng lên 2 m

0,28

4

Đập  Đăkcar

Rờ Cơi - Sa Thày

42,00

680

0,95

35,79

32,21

680

0,95

5

Đập Ba  ĐGốc 1

Sa Son - Sa Thày

5,06

720

2,52

2,99

2,69

720,00

2,52

6

Đập Ya Rai 1

Sa Son - Sa Thày

4,00

640

0,44

2,36

2,13

640,00

0,44

7

Đập Tà Cang

Diên Bình -Đăk Tô

1,50

 

 

0,83

0,74

Chiều cao ngưỡng tràn nâng lên 2 m

0,10

8

Đập Cầu Ri

Diên Bình -Đăk Tô

1,50

580

1,38

0,83

0,74

574,00

0,70

9

Đập Măng Rương

Đăk Trăm -Đăk Tô

7,20

 

 

3,97

3,57

Chiều cao ngưỡng tràn nâng lên 1,5 m

0,13

10

Đập  Đăk P ló (Đăk Rô Gia)

Đăk Trăm -Đăk Tô

9,00

 

 

4,96

4,47

 

2,46

11

Đập  Đăk Long

Sa Long -Ngọc Hồi

44,00

 

 

34,87

31,38

Chiều cao ngưỡng tràn nâng lên 2 m

0,14

12

Đập  Đăk Pam

Đăk P Lô - Đăk Glei

4,70

 

 

2,49

2,24

Chiều cao ngưỡng tràn nâng lên 2 m

0,06

13

Đập  Đăk Gu

Đăk Tơ Re -Kon Rẫy

8,50

640

1,64

3,57

3,22

640,00

1,64

14

Đăk Pô Công

Đăk Tơ Re -Kon Rẫy

4,00

660

0,21

1,68

1,51

660,00

0,21

15

Đập  Đăk Pô II

Đăk Pne -Kon Rẫy

4,00

740

1,01

1,68

1,51

740,00

1,01

16

Đập Kon Braih 2

Đăk Long -Kon Rẫy

10,00

940

2,9

4,20

3,78

940

2,9

II

Tỉnh Gia Lai

 

 

 

 

 

 

2,74

1

Đập Ia Sao

Biển Hồ - PleiKu

500,00

710

1,29

542,09

487,88

710,0

1,29

2

Đập Ia Pơh (Chư Đăng Ya)

Xã Chư Đăng Ya -  Chư Pả

50,00

820

1,45

30,44

27,39

820,0

1,45

III

Tỉnh Đăk Lăk

 

 

 

 

 

 

19,45

1

Đập rọ đá Ea Ding 1

Cư M'gar - Cư M'gar

46,69

420

1,17

21,13

19,02

420,0

1,17

2

Đập dâng Phú Sơn

Cư M'gar - Cư M'gar

8,20

400

4,72

2,42

2,18

397,0

2,47

3

Đập dâng Ea Nung 1

Cư M'gar - Cư M'gar

6,47

460

1,19

1,91

1,72

460,0

1,19

4

Đập dâng Buôn Biăp

Yang Tao - Lắk

22,83

560

1,19

16,06

14,45

560,0

1,19

5

Đập Khánh Xuân

TP Buôn Ma Thuột

23,36

400

13,43

10,57

9,52

400,0

13,43

IV

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

0,00

0,00

 

11,81

1

Đập dâng KaZam

Ka Đô - Đơn Dương

15,80

 

 

9,68

8,71

1.063,5

4,14

2

Đập dâng Mrăng

Lạc Lâm - Đơn Dương

31,30

 

 

19,17

17,26

 

6,22

3

Hệ thống Cam Ly Thượng

 Nam Ban -Lâm Hà

116,00

 

 

98,37

88,53

Chiều cao ngưỡng tràn nâng lên 2 m

1,45

 

Tổng

26

 

 

 

 

 

 

49,01

Ghi chú: w là dung tích.

Kết luận, kiến nghị

            Kết quả điều tra phân tích số liệu, nghiên cứu thực địa, phối hợp với các chuyên gia ở địa phương, nghiên cứu, tính toán trên bản đồ địa hình tỷ lệ1/50.000 và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000, nhóm nghiên cứu đã xác định được khả năng trữ tối đa theo điều kiện địa hình của các công trình đập dâng có khả năng cải tạo thành hồ chứa để trữ nước. Nhóm nghiên cứu đề xuất danh mục 26 công trình đập dâng có thể cải tạo thành hồ chứa với tổng dung tích trữ khoảng 49,01 triệu m3.

            Do không thực hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, và tính toán thủy văn theo phương pháp tương tự, nên kết quả tính toán có sai số lớn. Nhưng đó là các đóng góp có ý nghĩa và là tiền đề cho nghiên cứu chi tiết ở các bước tiếp theo.

LỜI CẢM ƠN

Nội dung bài báo là kết quả nghiên cứu của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng lưu giữ và khai thác hiệu quả tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên” (mã số TN16/T01). Các tác giả xin chân thành cảm ơn.

Nguồn: Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam (Số 61 - T6/2019)

Tin Liên Quan
Nghiên cứu xây dựng mô hình sông Kone
26/07/2019

Lũ lụt có xu hướng diễn ra ngày càng phức tạp về cả quy mô và cường độtrong những năm gần đây. Gây thiệt hại lớn đối với nhiều khu vực trên cả nước cũ ...

Đề xuất giải pháp cải tạo đập dâng thành hồ chứa cho khu vực Tây Nguyên
28/06/2019

Trữ nước bằng hồ chứa là giải pháp tương đối hữu hiệu để cung cấp nguồn nước cho nông nghiệp, sinh hoạt vào mùa khô ở khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, h ...

Đánh giá ảnh hưởng của các khu đô thị mới đến vấn đề thoát lũ hạ lưu hệ thống sông Kone - Hà Thanh
24/01/2019

Sự phát triển của các khu đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thoát lũ tại các hệ thống sông. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vấn đề này chưa được nghiên ...

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  109947
 • Hôm nay

  109947
 • Hôm qua

  109700
 • Tuần này

  547180
 • Tháng này

  219647
Tất cả: 26760955