Trung tâm Nghiên cứu sản xuất thiết bị thủy điện và năng lượng tái tạo

11-10-2012

 

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất thiết bị thủy điện và năng lượng tái tạo trực thuộc Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo tại Điều 2, Quyết định số 2164/QĐ/BNN-TCCB ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

2. Nhiệm vụ

-  Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị thuỷ lực, cơ khí thuỷ công các công trình thuỷ điện, các công trình năng lượng tái tạo;

- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị điện, thiết bị tự động hoá công trình thuỷ điện và công trình năng lượng tái tạo;

- Hoàn thiện công nghệ chế tạo, tích hợp các thiết bị thủy điện, thiết  bị công trình năng lượng tái tạo;

- Thiết kế chế tạo các thiết bị  cơ điện phục vụ công trình thuỷ lợi, thuỷ điện và công trình năng lượng tái tạo;

- Sản xuất thử nghiệm các sản phẩm nghiên cứu;

- Gia công, chế tạo các thiết bị thuỷ điện, thiết bị năng lượng tái tạo, thuỷ lợi và cấp nước miền núi;

- Tổ hợp, lắp đặt thiết bị các công trình thuỷ điện và năng lượng tái tạo;

- Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo giao.

3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Nghiên cứu sản xuất thiết bị thủy điện và năng lượng tái tạo có Giám đốc Trung tâm và phó giám đốc Trung tâm

1.1) Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở có thỏa thuận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

1.2) Các Phó giám đốc Trung tâm do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định, chịu trách  nhiệm trước Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực phân công phụ trách và ủy quyền.

2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm gồm :

     - Tổ Tổng hợp, Tài vụ;

·                    -Phòng Nghiên cứu thiết bị thủy lực và năng lượng tái tạo;

·                    -Phòng Nghiên cứu thiết bị điện - tự động hoá;

·                    - Phòng Thiết kế chế tạo thiết bị;

·                    - Xưởng sản xuất thí nghiệm;

·                    - Đội thi công công trường

Tổ và phòng có tổ trưởng, tổ phó, trưởng phòng và phó trưởng phòng.

 

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  08
 • Hôm nay

  20
 • Hôm qua

  64
 • Tuần này

  264
 • Tháng này

  851
Tất cả: 6069