Trung tâm Quy hoạch và quản lý khai thác công trình thủy điện

11-10-2012

 

Vị trí và chức năng      

Trung tâm Quy hoạch và quản lý khai thác công trình thủy điện trực thuộc Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo tại Điều 2, Quyết định số 2164/QĐ/BNN-TCCB ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực qui hoạch sử dụng tổng hợp tài nguyên nước; phát triển công trình đa mục tiêu, liên ngành và công nghệ khai thác, phát triển không gian ngầm;

2. Nghiên cứu quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện;

3. Xây dựng mô hình thí điểm và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu trên;

4. Tư vấn và thẩm tra các dự án qui hoạch thủy lợi thủy điện;

·  5. Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm Quy hoạch và quản lý khai thác công trình thủy điện có Giám đốc Trung tâm và các phó giám đốc Trung tâm.

1.1) Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở có thỏa thuận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

1.2) Các Phó giám đốc Trung tâm do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định, chịu trách  nhiệm trước Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực phân công phụ trách và ủy quyền.

2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm gồm

- Tổ Tổng hợp, Tài vụ;

- Phòng Qui hoạch sử dụng tổng hợp tài nguyên nước;

-  Phòng Tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Tổ và các phòng có tổ trưởng, tổ phó, trưởng phòng và phó trưởng phòng.

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  08
 • Hôm nay

  20
 • Hôm qua

  64
 • Tuần này

  264
 • Tháng này

  851
Tất cả: 6069