Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt và quản lý vận hành bơm thủy luân cải tiến phục vụ cấp nước cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.CN ĐT/DA PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt và quản lý vận hành bơm thủy luân cải tiến phục vụ cấp nước cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. CN ĐT/DA: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt

Dự án: Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt và quản lý vận hành bơm thủy luân cải tiến phục vụ cấp nước cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

-  Cơ quan thực hiện: Viện Thủy điện & Năng lượng Tái Tạo

-  Chủ nhiệm đề tài/dự án: PGS.TS.Nguyễn Vũ Việt

- Các cơ quan phối hợp chính: Trường Đại học Bách Khoa; Công ty cổ phần thiết bị Hồng Hà; Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng công nghiệp HPC

- Thời gian thực hiện: 2009 - 2011

Mục tiêu đề tài/dự án:

- Hoàn thiện kết cấu tổ máy và bộ phận làm kín để nâng cao tuổi thọ của Bơm thủy luân cải tiến;

- Hoàn thiện thiết kế các chi tiết, bộ phận quan trọng quyết định đến hiệu suất để nâng cao hiệu suất của Bơm thủy luân;

- Hoàn thiện thiết kế để mở rộng phạm vi làm việc của bơm thủy luân cải tiến;

- Chế tạo 01 sản phẩm mẫu mỗi loại cho 5 loại bơm thủy luân cải tiến;

- Chế tạo, lắp đặt và vận hành thành công 5 loại với 21 tổ Bơm thủy luân cải tiến;

- Xuất bản các tài liệu đào tạo và hướng dẫn lắp đặt vận hành phục vụ cho việc đào tạo quản lý vận hành để nâng cao hiệu quả sử dụng Bơm thủy luân cải tiến.

Kết quả nghiên cứu chủ yếu

- Hoàn thiện thiết kế và chế tạo, quy trình công nghệ chế tạo của 05 loại bơm thuỷ luân cải tiến, đó là: BHL20-6A; HBL30-6A, HBL40-6A, HBL60-6A, HBL60-12A có thông số làm việc lớn (H = 1,5 ÷ 4m; Q = 200 ÷ 1600 lít/giây)

- Chế tạo và ứng dụng, lắp đặt cho 1 tổ máy BHL 20-6A; 01 tổ BHL 40-6A; 02 tổ máy BHL 30-6A; 01 tổ 60-6A và 01 tổ 60-12 A

Về giá thành sản phẩn Bơm thủy luân cải tiến thường gắn liền với hiệu quả của các dự án: chi phí cho bảo dưỡng hàng năm thấp, chi phí cho nhiên liệu đầu vào: điện, dầu, than,… không có vì sử dụng năng lượng nước sẵn có. Rất phù hợp với các vùng núi vì thủy lợi phí rất thấp, giá thành chỉ bằng 80% so với nhập khẩu từ Trung Quốc mà chất lượng tốt hơn.

Kết quả ứng dụng triển khai TBKT:

Mặc dù dự án đang trong dự án triển khai nhưng đã phổ biến ứng dụng được rất nhiều trong thực tế như:

- Tỉnh Hà Giang: Xuất 01 tổ BHL40-4 vào năm 2009;

- Tỉnh Thái Nguyên: 06 tổ vào năm 2010: 02 tổ BHL 40-4A; 01 tổ 40-6A; 01 tổ 30-6A; 02 tổ 20-4A

- Tỉnh Hoà Bình: 01 tổ 30-6A vào năm 2010;

- Tỉnh Lạng Sơn: 02 tổ: 01 tổ 30-6A vào năm 2010

- Tỉnh Điện Biên: 04 tổ vào năm 2010: 01 tổ 40-4A; 01 tổ 20-4A; 02 tổ 30-4A

Tin liên quan
TOP