Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng- Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

Sáng ngày 05/9/2018, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo cho các ông Phạm Văn Toàn và ông Phạm Phúc Yên.

Sáng ngày 05/9/2018, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo cho các ông Phạm Văn Toàn và ông Phạm Phúc Yên.

Ảnh:  PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng ban Tổ chức hành chính công bố quyết định.

 

Tham dự buổi lễ công bố có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong- Phó Giám đốc Viện; PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng ban Tổ chức hành chính; Ban lãnh đạo viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, viên chức của Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam trao Quyết địnhbổ nhiệm lạicho các Phó Viện trưởng.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý có thời hạn 05 năm cho ông Phạm Văn Toàn và ông Phạm Phúc Yên.

 

Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các Phó Viện trưởng.

Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt đã phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các phó viện trưởng trong nhiệm kỳ công tác mới cần tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

TOP