Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp tổ máy thủy triều có công suất đến 5kW phục vụ dân sinh kinh tế vùng ven biển và hải đảo. PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được tổ máy phát điện thủy triều có công suất đến 5kW phục vụ dân sinh kinh tế vùng ven biển hải đảo.

Tên đề tài/ dự án: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp tổ máy thủy triều có công suất đến 5kW phục vụ dân sinh kinh tế vùng ven biển và hải đảo. PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt.

- Đơn vị thực hiện: Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

- Chủ nhiệm đề tài/ dự án: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt.

- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thời gian bắt đầu/ kết thúc: Từ năm 2010 đến 2015.

Mục tiêu đề tài/ dự án: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được tổ máy phát điện thủy triều có công suất đến 5kW phục vụ dân sinh kinh tế vùng ven biển hải đảo.

Mục tiêu cụ thể:

 • Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được tổ máy điện thủy triều có công suất 2kW và 5kW.
 • Lắp đặt, vận hành đồng bộ hai tổ máy điện thủy triều 2kW và 5kW tại trạm ngoài thực tế.

Kết quả nghiên cứu chủ yếu:

1/ Đề tài mang lại hiệu quả về khoa học và công nghệ:

Về công tác nghiên cứu, thiết kế:

 • Nghiên cứu, thiết kế được kết cấu, loại tuabin cùng với công trình nhà trạm cho các tổ máy điện thủy triều công suất từ 2-5kW.
 • Nghiên cứu lựa chọn loại vật liệu mới chế tạo cho các chi tiết của tổ máy (vật liệu chống ăn mòn và có khả năng chống oxi hóa cao khi làm việc trong môi trường biển).
 • Giải được bài toán liên kết, lắp ghép của thiết bị và kết cấu công trình trạm.

Về công nghệ chế tạo, thi công lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng:

 • Công nghệ chế tạo chi tiết máy, cụm chi tiết, các kết cấu của hệ thống thiết bị. Trong đó giải quyết tốt lựa chọn vật liệu và công nghệ chế tạo.
 • Xây dựng được các tài liệu quy trình lắp đặt vận hành và bảo dưỡng các thiết bị cho tổ máy điện thủy triều.

Về chất lượng sản phẩm:

 • Kết cấu đơn giản, bền vững, ổn định, độ tin cậy cao và phù hợp với điều kiện công trình.
 • Giá thành phù hợp với điều kiện đối với các vùng thiếu thốn điện năng của Việt Nam.
 • Chất lượng tương đương với các thiết bị nhập ngoại.

Đề tài được đăng trên Tạp chí Hoạt động Khoa học – Bộ Khoa học công nghệ số tháng 5/2010 và Tạp chí Khoa học công nghệ thủy lợi số 15/2013.

2/ Hiệu quả về kinh tế, xã hội:

 • Chi phí đầu tư của sản phẩm bằng nửa chi phí chế tạo theo đề tài.
 • Chi phí đầu tư của sản phẩm so với chi phí thực tế sau 4-5 năm sẽ hoàn vốn đầu tư.
 • Điện thủy triều loại 5kW là sản phẩm của đề tài phù hợp nhất ở những nơi có độ thủy triều chênh 2,5m, có sẵn đập và hồ chứa trên 10ha. Thích hợp tại các vùng có đê chắn sóng ngăn mặn hoặc các hồ đầm nuôi trồng thủy hải sản hoặc có điều kiện như khu vực Tai Kéo – Cát Bà. Khu vực nhà trạm sẽ đựơc xây dựng trên các con đê – đập, phát điện khi lấy nước vào đầm hồ chứa và tháo nước từ trong hồ ra ngoài.
 • Thiết bị đồng bộ 5kW phát điện thủy triều do Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo nghiên cứu chế tạo đảm bảo việc làm ổn định, tin cậy, thời gian vận hành lâu dài, giá thành sản phẩm sẽ được tính toán hợp lý, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Kết luận:

Từ quá trình nghiên cứu, và kết quả đạt được chúng tôi rút ra một số kết luận Đề tài đã hoàn thành các nội dung đăng ký như sau:

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu, thiết kế chế tạo, lắp đặt và vận hành tổ máy điện thủy triều trên thế giới và ở Việt Nam.
 • Tổng quan đánh giá tiềm năng điện thủy triều ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các mẫu cánh bánh công tác và lựa chọn ra được mẫu cánh bánh công tác tối ưu ứng dụng cho các tuabin điện thủy triềunguyên hình công suất 2kW và 5kW.
 • Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành công cho tổ máy 2kW và 5kW.

Việc nghiên cứu, thiết kế chế tạo, lắp đặt và vận hành thành công cho 02 tổ máy điện thủy triều 2kW và 5kW là bước ngoặt trong việc nghiên cứu, ứng dụng và khai thác nguồn tiềm năng năng lượng thủy triều ở Việt Nam.

Tin liên quan
TOP