Phát triển năng lượng bền vững ở khu vực hạ lưu sông Mekong.

Hội thảo dự án Sáng kiến chính sách hạ vùng Mekong về năng lượng, sinh kế nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên diễn ra trong 2 ngày (7, 8/12) tại TP Đà Nẵng.

      Dự án "Sáng kiến chính sách hạ vùng sông Mekong" (LMPPI) thuộc chương trình giảng dạy Kinh tế Đại học Fulbright, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được triển khai hơn 4 năm qua. Chương trình tập trung nghiên cứu chính sách về đời sống, nông nghiệp, môi trường và tài nguyên thiên nhiên hạ vùng sông Mekong; gồm các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar và Việt Nam. 

      Ngày 7 và 8-12, tại Đà Nẵng, Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế “Diễn đàn chính sách khu vực hạ lưu sông Mekong 2017 về năng lượng, nông nghiệp và nguồn lực tự nhiên”. Hội thảo quy tụ các nhà làm chính sách, nhà nghiên cứu, đại diện các tổ chức đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Hoa Kỳ, Úc và Việt Nam. Nội dung của diễn đàn lần này được các nhà nghiên cứu, diễn giả đưa ra gồm 3 vấn đề là Chính sách phát triển năng lượng trong bối cảnh hiện nay; Vai trò năng lượng trong nền kinh tế chuyển đổi và Những chính sách cần thiết của Chính phủ các nước để quản lý tài nguyên thiên nhiên…Trong đó, chú ý đến vấn đề chính sách phát triển nông nghiệp, sự biến đổi khí hậu, môi trường và sinh kế của người dân. Đánh giá sự hoàn tất của dự án là nền tảng để các diễn giả, nhà khoa học tiếp tục mở rộng nghiên cứu, giảng dạy về những hoạt động, chính sách phát triển của hạ vùng Mekong trong thời gian tới. Các diễn giả thảo luận về vai trò của thủy điện khu vực sông Mekong, từ các đập thủy điện của Trung Quốc trên thượng nguồn đến các đập trên dòng chính đã và đang xây dựng, từ đó nêu giải pháp để quá trình phát triển năng lượng của khu vực trở nên bền vững hơn; đồng thời bàn các chính sách và thách thức đối với phát triển nông nghiệp, trong đó có chính sách phát triển nông nghiệp mới ở đồng bằng sông Cửu Long.

      Sáng kiến chính sách công khu vực hạ lưu sông Mekong là một dự án được tổ chức thường niên do Đại học Fulbright Việt Nam hợp tác với chương trình Việt Nam thuộc Đại học Harvard và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ.

Đà Nẵng Online và VTV8

TOP