Thông báo Tuyển ứng viên theo học tại Dự án Hợp tác đào tạo Thạc sỹ - CHLB Đức

UYỂN ỨNG VIÊN THEO HỌC TẠI DỰ ÁN HỢP TÁC ĐÀO TẠO THẠC SĨ - CHLB ĐỨC Nhằm chuẩn bị và đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho dự án của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kết hợp với Trường Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Cologne, CHLB Đức (CUAS) tiếp tục tuyển ứng viên theo học chuyên ngành Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước (IWRM) tại dự án hợp tác đào tạo thạc sĩ - CHLB Đức khóa học 2015.

Học bổng toàn phần trong quá trình đào tạo dành cho học viên xuất sắc và đủ điều kiện.

* Học bổng do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) cấp

* Học bổng do Trung tâm Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển (CNRD) cấp.

 

Click để biết thông tin chi tiết về dự án.

 

TOP