Ký kết chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp Việt Nam – Iran

 

 

 

Theo nội dung cảu bản ghi nhớ, hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy quan hệ thương mại các sản phẩm nông nghiệp; trao đổi kinh nghiệm sử dụng tối ưu nguồn nước, nhất là công tác thuỷ lợi trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường nghiên cứu khoa học trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là kỹ thuật trồng chè, lúa gạo; thiết lập kênh trao đổi đào tạo học sinh, sinh viên...

Trước đó, ngày 31/1, Đoàn Bộ trưởng Nông nghiệp Iran, do ngài Mohammad Reza Eskandari - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Iran dẫn đầu và Đoàn Bộ trưởng NN&PTNT Việt Nam, do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã có buổi hội đàm. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng hai nước đều cho rằng: mỗi bên có những thế mạnh riêng về nông nghiệp, tuy nhiên quan hệ thương mại vẫn còn nhiều hạn chế. Hai Bộ trưởng cùng đề nghị thành lập nhóm công tác cho từng lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới; trên cơ sở đó mỗi năm nhóm công tác này sẽ nhóm họp từ 1 đến 2 lần nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm những nội dung hợp tác.

 

 

TOP