Đổi mới phương pháp dạy học phải gắn liền với chương trình đào tạo và tài liệu phục vụ đào tạo , với phương pháp đánh giá, dựa trên đội ngũ giáo viên đủ mạnh về chuyên môn nghiệp vụ và tâm huyết với nghề…

 

 

 

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban giám hiệu, Giáo viên, Cán bộ công nhân viên nhà trường trong thời gian qua để đưa trường từ một trường đào tạo nghề cho ngành Lương thực trước đây , với một cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu trở thành một trường Trung học chuyên nghiệp , đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân chuyên ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch hàng đầu của ngành Nông nghiệp hiện nay với một cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Tuy nhiên Thứ trưởng cũng đề nghị nhà trường cần chú ý song song với việc phát triển xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường phải chú ý đến phát triển đội ngũ giáo viên, đáp ứng kịp thời sự thay đổi của khoa học công nghệ và  yêu cầu của ngành, chú ý nâng cao chất lượng học sinh để khẳng định vị thế của Nhà trường đối với xã hội.

             Trước mắt Thứ trưởng yêu cầu nhà trường, các Vụ chức năng tập trung cao độ cho “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2020  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 1 năm 2006 cũng như chuẩn bị điều kiện thật tốt để đón nhận Dự án do ADB tài trợ. Thứ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo nhà trường và các Vụ chức năng phải tập trung phát triển trường trở thành một cơ sở đào tạo có chất lượng cao của ngành, có chương trình đào tạo phù hợp, có các môn học và ngành học  đáp ứng yêu cầu của ngành và xu thế phát triển của xã hội.

 
 Thứ trưởng Đào Xuân Học tham quan sản phẩm thực tập của học sinh ngành chế biến

 

OMARD

TOP