Bộ NN&PTNT sát cánh cùng doanh nghiệp

 

 

 

 

 

Là chủ đề của buổi giao lưu trực tuyến đầu tiên của Bộ trưởng Cao Đức Phát, các đồng chí Thứ trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng của Bộ; Giám đốc Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trên cả nước và một số Bộ, ngành liên quan với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông – Lâm - Thuỷ sản – ngành nghề nông thôn về cơ chế, chính sách trước những tác động cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.

Thời gian bắt đầu từ 8h30’ đến 17h00, ngày 20/03/2009 tại địa chỉ: hhtp://GLTT.mard.gov.vn. Thời gian  nhận câu hỏi từ ngày 16/03/2009.

Tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Cao Đức Phát sẽ có bài phát biểu trực tiếp (internet TV) khai mạc và bế mạc. Các câu hỏi, vấn đề của các doanh nghiệp, hiệp hội, cá nhân gửi về sẽ được cố gắng trả lời trực tiếp tại buổi giao lưu này.

 

 

 

TOP