“Giảm nhẹ thiên tai bắt đầu từ trường học”

 

 

 

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Đào Xuân Học, Phó trưởng ban thường trực Ban PCLBTƯ nhấn mạnh: khi thiên tai xảy ra, trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Đây chính là lí do mà Liên Hiệp Quốc chon chủ đề “Giảm nhẹ thiên tai bắt đầu từ trường học” nhằm kêu gọi các chính phủ, cộng đồng và cá nhân quan tâm hơn nữa đến các biện pháp phòng tránh thiên tai cho trẻ em, đặc biệt là việc lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai vào trong các cấp học và xây dựng trường học an toàn trước thiên tai. Thứ trưởng Đào Xuân Học đề nghị những người làm công tác giảm nhẹ thiên tai phát huy tinh thần hạt nhân trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng phòng tránh thiên tai, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước.

* Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp đồng bào bị ảnh hưởng từ cơn bão số 5 và trận lũ lịch sử sau bão, sau 2 ngày phát động (8/10) đến nay, Văn phòng Bộ đã có 39 đơn vị tham gia đăng ký và ủng hộ được 1 tỷ 261 triệu đồng. Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động trong toàn thể cán bộ, công chức ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đợt phát động này kéo dài đến hết tháng 10. Riêng đối với Công đoàn Văn phòng còn kêu gọi cán bộ, công chức quyên góp ủng hộ quần, áo, sách vở... cho đồng bào khó khăn gặp bão, lũ, sớm ổn định cuộc sống.

 

OMARD

TOP