Phòng Tổng hợp

11-10-2012

 

Vị trí và chức năng

-         Phòng Kế hoạch, Tổng hợp là đơn vị chức năng thuộc Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo, được thành lập theo Quy định tại điều 2, Quyết định số: 2164/QĐ/BNN-TCCB ngày 17 tháng 07 năm 2008 của Bộ Trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

-         Phòng Kế hoạch, Tổng hợp có chức năng giúp việc cho Lãnh đạo Viện,  thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ

2.1.    Về  tổ chức cán bộ

-         Tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ, viên chức và người lao động;

-         Chủ trì xây dựng quy chế tuyển dụng và đào tạo, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho  cán bộ, viên chức và người lao động của Viện theo quy định của pháp luật;

-         Thực hiện công tác quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động theo sự phân cấp của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;

-         Phối hợp với Ban Tổ chức, Hành chính Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về các công tác:  nhân sự, lao động, tiền lương và chế độ, bồi dưỡng nghiệp vụ viên chức....

2.2.    Về Hành chính- quản trị

-         Thực hiện công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản trong cơ quan;

-         Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo,  thực hiện công tác dân quân tự vệ, công tác an toàn phòng chống cháy nổ;

-         Thực hiện các công tác về hành chính văn thư, lưu trữ hồ sơ tài liệu, lễ tân, khánh tiết trong đơn vị;

-         Quản lý cơ sở vật chất, đất đai, trụ sở nhà làm việc, tài sản, phương tiện, hệ thống điện, nước, điện thoại, internet  và các tài sản khác của Viện; đảm bảo phương tiện làm việc của Ban lãnh đạo Viện và khối chức năng;

-         Duy trì công tác phục vụ,  đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan trong toàn bộ trụ sở làm việc của Viện;

-         Duy trì công tác lễ tân, phục vụ,  bếp ăn tập thể đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

2.3.    Về Quản lý đầu tư và xây dựng

-         Tham gia quản lý đầu tư và xây dựng của Viện;

-         Xây dựng kế hoạch trình Viện trưởng và thực hiện công tác sửa chữa xây dựng nhỏ khi được duyệt;

-         Quản lý và thực hiện mua sắm các trang, thiết bị, tài sản phục vụ công tác quản lý của Viện.

2.4.    Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.5.    Thường trực hội đồng tuyển dụng, thi đua khen thưởng, khoa học công nghệ, đào tạo, kỷ luật của Viện.

2.6.    Về quản lý khoa học công nghệ

-         Là đầu mối quản lý các hoạt động khoa học công nghệ của Viện, tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, chương trình khoa học công nghệ các cấp, kế hoạch khoa học công nghệ 5 năm và hàng năm;

-         Tổ chức công tác phê duyệt, đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án do Viện Thực hiện, Phối hợp với Ban Kế hoạch, Tổng hợp của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và cơ quan quản lý tổ chức phê duyệt, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài dự án khác;

-         Thực hiện đăng ký bản quyền sáng chế, đăng ký sở hữu công nghiệp, đăng ký chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc Viện.

2.7.    Về thông tin

-         Phụ trách  thư viện; lưu trữ kết quả nghiên cứu;

-         Thống kê, lập cơ sở dữ liệu hoạt động KHCN của Viện hàng năm;

-         Quảng cáo tiếp thị; hội thảo, hội chợ, triển lãm KHCN.

2.8.    Công tác thi đua khen thưởng

-          Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Viện, tập hợp trình xét duyệt các danh hiệu, giải thưởng  thi đua,  các giải thưởng khoa học công nghệ;

-         Chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng, trên cơ sở các Quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật.

2.9.    Công tác kế hoạch, đấu thầu

-         Quản lý và thực hiện công tác kế hoạch, đấu thầu các đề tài, dự án KHCN, các hợp đồng kinh tế;

-         Theo dõi quá trình thực hiện, hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các đề tài, dự án, các hợp đồng kinh;

-         Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện của các đề tài, dự án, các hợp đồng kinh.

2.10.     Công tác Đào tạo

-          Xây dựng và trình Lãnh đạo Viện kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

-         Quản lý đào tạo cán bộ viên chức và người lao động theo thẩm quyền và phân cấp của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam;

2.11.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công.

Tin Liên Quan

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  08
 • Hôm nay

  20
 • Hôm qua

  64
 • Tuần này

  264
 • Tháng này

  851
Tất cả: 6069