Phòng Nghiên cứu thủy năng & năng lượng tái tạo

11-10-2012

 

Vị trí và chức năng

Phòng Nghiên cứu thủy năng và năng lượng tái tạo trực thuộc Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo tại Điều 2, Quyết định số 2164/QĐ/BNN-TCCB ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cho Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo.

Nhiệm vụ

·        1. Nghiên cứu qui hoạch các công trình năng lượng mới, năng lượng tái tạo;

·        2. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xây dựng các công trình năng lượng mới, năng lượng tái tạo;

·        3. Nghiên cứu xây dựng các mô hình thử nghiệm về các công trình năng lượng tái tạo;

·        4. Hợp tác nghiên cứu, triển khai các dự án về năng lượng tái tạo với các tổ chức trong và ngoài nước;

·        5. Thực hiện công tác tư vấn, chuyển giao công nghệ về thủy lợi, thủy điện và năng lượng tái tạo;

·                 6. Thực hiện các công việc khác do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo phòng: Phòng Nghiên cứu thủy năng và năng lượng tái tạo có trưởng phòng và các phó trưởng phòng.

1.1) Trưởng phòng do Viện trưởng Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở có thỏa thuận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Viện trưởng về toàn bộ hoạt động của phòng.

1.2) Các Phó phòng do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định, chịu trách  nhiệm trước Viện trưởng, trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực phân công phụ trách và ủy quyền.

2. Các đơn vị trực thuộc phòng gồm:

 - Bộ môn Nghiên cứu thuỷ năng;

- Bộ môn Nghiên cứu năng lượng tái tạo;

- Bộ môn Tư vấn và chuyển giao công nghệ;

Bộ môn có trưởng bộ môn và phó trưởng bộ môn.

VĂN BẢN

VIDEO CLIP

SẢN PHẨM MỚI

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online

  08
 • Hôm nay

  20
 • Hôm qua

  64
 • Tuần này

  264
 • Tháng này

  851
Tất cả: 6069